Cannabis anvendes til smertebehandling

11 maj 2020
Astrid Pedersen

I løbet af de senere år har medicinsk cannabis opnået stigende popularitet i forbindelse med behandling af flere somatiske og psykiske lidelser. Dette skyldes ikke mindst det virksomme stof CBD, som besidder mange godgørende egenskaber, netop når det handler om lindring af smerter og lindring af fysiske og mentale stress symptomer.

CBD er det, man kalder en cannabinoid – altså et stof, som forekommer naturligt i cannabis planten. Til forskel fra den cannabinoid, som kaldes THC, har CBD ingen psyko aktive egenskaber, og man kan derfor indtage CBD uden at frygte at blive høj eller skæv. Og derfor kan anvendes CBD i medicinsk øjemed.

CBD og smertebehandling

Er du smerte patient, og oplever du stærke smerter som et symptom i forbindelse med anden sygdom? Så er der gode nyheder til dig. Der er nemlig gode indikationer for behandling af kroniske smerter med cannabisolie.

Medicinsk cannabis anvendes i stigende omfang til behandling af smerter hos patienter, som til daglig slås med svære smerter, og som derfor er nødt til at indtage store mængder stærkt smertestillende medicin. CBD, som er det virksomme stof i medicinsk cannabis, er nemlig særdeles virksomt inden for netop de områder, som vedrører behandling af smerter.

Da smerter hos eksempelvis gigt patienter som oftest hidrører fra en betændelses tilstand, er CBD nærmest skræddersyet til at behandle denne tilstand. CBD har nemlig både anti inflammatoriske og smerte lindrende virkninger, samtidig med at stoffet virker muskel afslappende. Gigt patienter kan således se frem til såvel færre smerter som en højere grad af bevægelighed, i takt med at inflammationen aftager. Dette kan i sig selv bidrage til en højere grad af livs kvalitet, lige som en bedre søvn og mindre stress i hverdagen kan højne livsmodet hos en ellers udtrættet patient.

Du kan læse mere om CBD og behandling af kroniske smerter på cannabis-danmark.dk

Flere Nyheder